09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 6,040,000
 • Bán 6,150,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23220.00
 • AUD16499.51
 • CAD18341.86
 • CHF25452.27
 • CNY3700.74
 • DKK3575.42
 • EUR26833.35
 • GBP31116.98
 • HKD3009.16
 • INR317.95
 • JPY209.42
 • KRW20.61
 • KWD79280.44
 • MYR5520.93
 • NOK2582.69
 • RUB349.43
 • SAR6386.73
 • SEK2590.35
 • SGD17142.92
 • THB695.53
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền